ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันกวดวิชา "ครูเบิร์ด"

logo1

“คณิตคิดเป็นภาพ”

สถาบันกวดวิชาครูเบิร์ด1

ปรับพื้นฐานให้แน่น เน้นความเข้าใจ

เพื่อให้เด็กวิเคราะห์ได้เอง

***สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี*** 

ครูเบิร์ด โทร. 02-801-5908 , 081-828-5490

1405579131811-1

CutOut3

"คุยกับครูเบิร์ด" สอนคณิตให้เป็นเรื่องง่าย โดยการคิดเป็นภาพ

“คณิตคิดเป็นภาพ”

คณิตคิดเป็นภาพ-1

เทคนิคสไลด์-1-719x1024

M-sticker-1

เทคนิคการทำโจทย์แบบอ่านไป วาดภาพไป

โดยซอยโจทย์ออกเป็นส่วนย่อย แล้วแปลผลออกมาเป็นภาพ

ประมาณว่าผ่าตัดโจทย์ แล้วชำแหละ แยกส่วน

ออกมาเป็นชิ้น ๆ ให้ขาดออกจากกัน ว่าแต่ละส่วน กำลังสื่อให้เป็นภาพตรงไหน

โดยการคิดเป็นภาพนี้จะสัมพันธ์กับการทำงานของสมองโดยตรง 

มุ่งให้เกิดความคิดรวบยอด (Concept) ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุด

ID Line : krubirdkanid

Krubird on Youtube

Facebook

สถิติเว็บไซต์