ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์กับครูเบิร์ด
มีดีอะไรที่นี่ !! 
1.ครูเบิร์ดจบ ป.ตรี-โท ทางด้านการสอนคณิตศาสตร์มาโดยตรง ผู้ปกครองมั่นใจได้ครับ
2.มีประสบการณ์ด้านการสอนในวิชาคณิตศาสตร์นานกว่า 20 ปี ทราบถึงสภาพปัญหา และความต้องการของเด็ก อย่างละเอียด ตลอดจนวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
3.เป็นการเรียนแบบกลุ่มย่อยจริงๆ เพราะฉะนั้น เด็กทุกคนที่มาเรียนที่นี่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และทั่วถึงทุกคน 
4.มีสื่อการสอน ให้เด็กสัมผัสได้ จับต้องได้
5.เปิดโอกาสให้เด็กสามารถถามโจทย์ทางไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือฝากโจทย์ไว้ซึ่งครูเบิร์ดจะตอบให้ในภายหลัง
6.มีคอร์สแบบเหมาๆ จ่ายเป็นรายเดือน ทุกระดับชั้น ราคาสุดคุ้ม โดนใจ  ไว้สำหรับเด็กที่ต้องการปรับพื้นฐาน (ถูกและ ดีเกินห้ามใจ)
7.สามารถทดลองเรียนฟรีได้ 1 ครั้ง ก่อนตัดสินใจสมัครเรียน
แนวทางการสอนของครูเบิร์ด (จุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร)
จะสอนเด็กโดยการ “คิดเป็นภาพ”
เหตุผล
1.สมองมีพื้นที่รับภาพ ใหญ่กว่า พื้นที่รับเสียง
2.หลักการทางคณิตศาสตร์ สามารถทำให้เข้าใจง่ายขึ้นโดยใช้ภาพ ทำให้สมองเข้าใจ และจดจำได้ง่ายกว่า สื่อสารได้ทันที โดยไม่ต้องใช้คำอธิบายมาก
3.การประมวลผลข้อมูลภาพ กระตุ้นวงจรความรู้สึกในสมอง ดังนั้น การเรียนด้วยภาพจึงได้เปรียบในการทำความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ได้ดีกว่าการไม่ใช้ภาพ

จากประสบการณ์การสอนมากว่า 20 กว่าปี และเจอปัญหามามากมาย
ครูเบิร์ดจึงมีเทคนิค 7 ข้อหลักที่เอามาใช้กับเด็กแล้วได้ผลแน่นอน

1.เชื่อมโยงคณิตกับชีวิตประจำวัน
2.ใช้สิ่งของจับต้องได้
3.ใช้รูปภาพ และแผนภาพ
4.เน้นวิธีคิดมากกว่าการค้นหาแต่คำตอบ
5.ให้ฝึกสร้างโจทย์ปัญหา
6.ให้ฝึกทักษะอย่างสม่ำเสมอ
7.ใช้ปัญหาชวนคิด เกม และกิจกรรมในห้องเรียน

ซึ่งรายละเอียดจะไม่กล่าวถึงในที่นี้ แต่จะยกโจทย์ปัญหาบางข้อมาให้ชี้ให้เห็นว่าครูเบิร์ดมีเทคนิคการสอนอย่างไร

โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหาร

1.ยายเปลือกเลี้ยงไก่มากกว่าเป็ด 5 ตัว แต่น้อยกว่าห่าน 2 ตัว ถ้าเขาเลี้ยงเป็ดไว้ 9 ตัว ยายเปลือกเลี้ยงไก่ เป็ด ห่านรวมกันกี่ตัว

แนวคิด ใช้เทคนิคคอนโด คือให้เด็กวาดรูป

math-1

2.ขายปากการาคาด้ามละ 3 บาท ได้เงินรวม 6 บาท ยังเหลือปากกาอยู่อีก 1 ด้าม เดิมมีปากกากี่ด้าม

แนวคิด ใช้เทคนิคสามเหลี่ยมมหัศจรรย์ กับตาอยู่ยายจ่าย

math-2

ID Line : krubirdkanid

Krubird on Youtube

Facebook

สถิติเว็บไซต์