สวัสดีครับ ผมครูนิวส์ (News)

รับหน้าที่สอนวิชา ภาษาอังกฤษ (English Language)

 

asean-group

          เด็กรุ่นใหม่ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ? เนื่องจากตอนนี้กระแสที่มาแรงมากที่สุดคือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ ที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า (AEC) กำลังจะเปิดในปี พ.ศ. 2558 และภาษาที่ถูกกำหนดให้ใช้เป็นภาษากลางของอาเซียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ทำให้ ภาษาอังกฤษ มีความคัญเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

          จริง ๆ แล้ว ภาษาอังกฤษ ไม่ยากอย่างที่ใครหลายๆคนคิดไว้เลยนะครับ แต่สิ่งที่ผู้เรียนต้องมีนั้น คือ “ความกล้า” กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กล้าที่จะออกจากโซนสบายของตัวเอง (Comfort Zone)  เพื่อที่จะเปิดใจให้กับ ภาษาอังกฤษ หรือ ตามสโลแกนของครูนิวส์ (News) ที่ว่า  “แค่กล้าก็ง่ายแล้ว”

อังกฤษ002-2

          การเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาตินั้นมี 4 ทักษะด้วยกัน คือ 1. พูด (Speaking) 2. ฟัง (Listening) 3. อ่าน (Reading) และ 4. เขียน (Writing) สังเกตุได้จากการเจริญเติบโตของเด็กทารกตั้งแต่แรกเกิด ที่เริ่มจากทักษะการ ฟังก่อน และก็เริ่มที่จะพูดผิดๆถูก จากนั้นก็เริ่มที่จะอ่านหนังสือ การ์ตูนและอื่นๆ สุดท้ายคือ เริ่มลงมือเขียน ลักษณะการเรียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องก็ควรจะเป็นเช่นเดียวกันกับ พัฒนาการของเด็กทารก

มากไปกว่านั้นสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญอีกตัวหนึ่งของผู้เรียนในกาเรียนรู้ภาษา คือ ทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

  1. แรงจูงใจแบบเครื่องมือ (Instrumental Motivation) นี้ ผู้เรียนจะต้องมีแรงจูงใจในการเรียนเพื่อ ทำคะแนนให้ได้ดี ประกอบอาชีพ และ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต จึงสามารถกำหนดอนาคตและเป้าหมายระยะไกลให้แก่ผู้เรียนได้อย่างแน่วแน่และมั่นคง
  2. ส่วนแรงจูงใจเชิงบูรณาการ (Integrative Motivation) นี้ ผู้เรียนจะต้องมีแรงจูงใจประเภทนี้เพื่อการเข้าถึงวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการง่ายขึ้นในการแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งนานแต่สื่อสารไม่ได้ เพราะผู้เรียนที่มีแรงจูงใจประเภทนี้ จะชอบสื่อสารและกใช้ารเสพสื่อต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

“ แรงจูงใจทั้งสองประเภทนี้ที่ครูผู้สอนจะต้องปลูกฝั่งให้แก่ผู้เรียน

จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ”

กล่าวโดยสรุปคือ

วิธีการเรียนการสอนวิชาภาาอังกฤษของครูนิวส์(News) นั้นเน้นปูพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ

–     ติวสอบเข้าระดับชั้นต่างๆ เช่น ม.1, 4, และ ปริญญาตรี ONET GAT PAT รวมไปถึง TOEIC และ TOEFL

–     การสอนแบบหลักไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารทักษะในการอ่านออกเสียงและสะกดคำให้ถูกต้อง (Phonics)

อังกฤษ0032

          โดยยึดตามกระบวนการเรียนการสอนภาษาแบบวิธีธรรมชาติ แบบ 4 ทักษะ ที่กล่าวไว้ข้างต้น จากนั้นเน้นการปลูกฝั่งทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และใช้สื่อใหม่ เช่น Tablet Laptop และ Computer รวมไปถึงสื่อเก่า คือ หนังสือ และนิตยสารภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือในการสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโลกทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้กว้างมากขึ้นอีกด้วย

ID Line : krubirdkanid

Krubird on Youtube

Facebook

สถิติเว็บไซต์